Th. marcianus marcianus


Thamnophis marcianus marcianus Pastell Granit

TMM/g/01/HK/1

Alter: 2021

Geschlecht: 0.1

Pastel-Granit

Thamnophis marcianus marcianus Granit

TMM/g/01/HK/2

Alter: 2021

Geschlecht: 0.1

Granit

TMM/a/01/HK/1

Alter: 2022

Geschlecht:0.1

amelanistisch

 


Thamnophis marcianus marcianus

TMM/01/HK/1

Alter: 2021

Geschlecht: 0.1

 

 

 Thamnophis marcianus marcianus "pastell"

TMM/10/HK/1

Alter: 2021

Geschlecht: 1.0

Pastel

66% het Granit

Thamnophis marcianus marcianus

TMM/10/HK/1

Alter: 2021

Geschlecht: 1.0

66% het Granit

TMM/a/10/HK/1

Alter: 2022

Geschlecht: 1.0

amelanistisch


TMM/a/10/HK/2

Alter: 2022

Geschlecht: 1.0

amelanistisch